VP-RADON provádí odborné hydrogeologické a inženýrskogeologické posudky

Děláme
4 druhy posudků

Máme veškeré
potřebné oprávnění

Posudek vyhotovujeme
na počkaní

Co nabízíme?

Zpracováváme hydrogeologické posudky pro vrtané/kopané studny a inženýrskogeologické informace pro zakládání staveb (novostaveb).

Inženýrsko-geologický průzkum

Vytvoříme pro Vás zprávu pro zakládání staveb s informacemi z inženýrského a geologického průzkumu.
Tyto průzkumy základových poměrů se provádějí pro stavbu domu. Projektová dokumentace nese podstatné informace o podzemních vodách a únosnosti základových půd.

Zprávu pro vsakování srážkových vod do půdy

Vsakovací zkouška je jednou z metod geologického průzkumu, kterou se stanoví možnost vsakování dešťových nebo přečištěných odpadních vod z ČOV (čistírna odpadních vod) do půdních vrstev.

Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k odběru podzemních vod z vrtu a projektová dokumentace studny k územnímu a stavebnímu řízení

Jsou nedílnou součástí k žádosti o povolení k odběru podzemních vod a stavby studny.

Statická zatěžovací zkouška

Slouží ke kontrole zhutnění a únosnosti podloží a podkladních vrstev zemních konstrukcí.
Výstupem je hodnota deformačního modulu Edef2 a zhutnění Edef2 /Edef1.
Pro provedení SZZ je nezbytná protizátěž o hmotnosti cca 12 tun.
Výsledná hodnota je počítačem vyhodnocena na místě.

Proč můžeme dělat posudky?

Vlastníme oprávnění

Disponujeme oprávněním od Státního úřadu jaderné bezpečnosti.

Máme certifikované vybavení

Máme certifikované vybavení, které nám umožňuje provádět posudky.

Jsme profesionálové

Stojí za námi přes 25 let zkušeností v daném oboru.

Přejete si poptat odborné hydrogeologické a inženýrskogeologické posudky?

Zavolejte si pro získání nejbližšího volného termínu měření

nebo zanechte vzkaz.

Nezávazně zjistit nejbližší volný termín

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.