VP-RADON provádí úřední měření radonu v budovách pomocí profesionálních přístrojů.

Měření probíhá
od 7 dní a více

Měříme v dosahu
kontaktních míst firmy

Dodáme vám 
protokol

Proč měřit radon ve stavbách?

Pro získání stavebního povolení či kolaudace stavby, ale také pro vás samotné – pro vaše zdraví, ochranu a vhodnou investici do koupě nemovitosti…

Pro Vaše zdraví

Pro zdraví 49 % z celkového ozáření osob v ČR je způsobeno radonem a jeho produkty rozpadu. Při hodnotě OAR 100 Bq/m3 se riziko onemocnění rakovinou plic zvyšuje o 16 %. Z výsledků studií je cca 900 úmrtí ročně v ČR způsobeno radonem v domech.

Kvůli změnám a dokončeným novostavbám

Přesvědčte se, že protiradonová opatření ve stavbě jsou plně funkční a vaše investice do zdraví se Vám vyplatila. Provedení změny dokončené stavby, změna v užívání stavby, rekonstrukce. Při těchto žádostech o povolení na stavebním úřadu je měření OAR ze zákona povinné.

Koupě nemovitosti

Přesvědčte se, že kupujete „zdravou“ nemovitost. Náklady na ozdravná protiradonová opatření nejsou zanedbatelné.

Nařízení zákona

Podle zákona
Atomový zákon 263/2016 Sb., patagraf 98, 99
Vyhláška SÚJB, paragraf 97

Postup pro měření radonu

Kontakt

Nejdříve nám zašlete vaši nezávaznou poptávku. Upřesníme si informace a detaily a následně vám domluvíme termín měření vašeho objektu. Sdělíme vám také cenu pro vaši konkrétní situaci.

Příjezd specialisty

Měření OAR vaší stavby provádějí výhradně naši vyškolení specialisté, kteří odhalí známky přítomnosti radonu v budově.

Umístění detektorů

V nejkratším termínu jsme u vás, umístíme detektory, za týden si je vyzvedneme a na pracovišti vyhodnotíme výsledky.

Protokol

Do týdne vám vystavíme protokol a případné nejasnosti vysvětlíme.

Jak probíhá měření?

Radon se měří již v postavených objektech, které kupujete či nabízíte k prodeji – rodinné domy, byty či výrobní haly. Měření je nutné provést v případě rekonstrukce a změny stavby, nebo pro získání kolaudace či státní dotace.

Posouzení plánu budovy

Podle situace a velikosti obytných a pobytových místností zvolíme jejich počet a vhodné umístění detektorů, popř. monitoru. Umístění se provádí dle aktuální metodiky.

Měření OAR

Detektory jsou umístěny po dobu 7 dní. Ve všech obytných a pobytových místnostech v 1. NP, popř. ve sklepě, pokud se tam nějaké nachází, a v 1/3 počtu v dalších nadzemních podlažích v RD, BD, atd..
S naším specialistou se domluvíte na režimu užívání, protože větrání a topení podstatně ovlivňují naměřené hodnoty.

Zpracování výsledků

Ze získaných dat vypočítáme OAR v Bq/m3 v jednotlivých místnostech.
Na základě vypočtených hodnot, které porovnáme s referenční hodnotou, účelu měření, popisu stavby a podmínek jejího užívání vystavíme protokol.

Protokol

Veškeré podstatné informace naleznete v námi vystaveném protokolu. Ten vzniká na základě určení objemové aktivity radonu v budově. S výsledky měření vás do podrobna seznámíme a zhodnotíme, zda je index radonu nízký, střední či vysoký.

Co získáte po změření?

Přejete si nechat změřit koncentraci radonu ve vaší budově?

Tak nám zavolejte a zajistěte si nejbližší volný termín

nebo zanechejte vzkaz.

Nezávazně zjistit nejbližší volný termín

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.