Radon je škodlivý radioaktivní plyn přírodního původu, který patří k řadě uranových prvků.

Nemá barvu

Nemá zápach​

Nemá chuť

Rakovinotvorný

Radon v Česku

ČR patří vzhledem ke geologické stavbě k státům s poměrně vysokou hodnotou radonu v půdě. Odtud se radon dostává přísunovými cestami vlivem teplotního a tlakového gradientu do budov, kde mohou produkty radonu při neexistenci nebo podcenění protiradonových opatření způsobit rakovinu plic. V ČR je radon v půdě a v budovách pod dohledem SÚJB měřen, monitorován a v rámci radonového programu je poskytována dotace na „ozdravení“ budov se zvýšenou hodnotou OAR. Jedná se o budovy, které byly zkolaudovány před rokem 1991.

Jak se radon dostane do bytu?

Mikro praskliny v základech domu

Radon se dostává do domu konvekcí a difuzí, tzn., že jakákoliv netěsnost při pokládce protiradonové izolace nebo špatné ošetření prostupů představuje pro plyn snadnou přístupovou cestu do domu.

Stavební materiál

Může být zdrojem Ra, Th a K a přispívat k zvýšené dávce ozáření ve stavbě, zejména v zástavbě postavené před rokem 1991. Při měření OAR se měří příkon prostorového dávkového ekvivalentu. V případě naměření pod směrnou hodnotu je vyloučeno použití materiálu se zvýšenými koncentracemi těchto prvků. V současnosti je stavební materiál kontrolován.

Voda

Do podzemní vody se dostává radon rozpadem prvků z uran-radiové, popř. thoriové přeměnové řady z geologického podloží. Při zvýšené hodnotě spočívá nebezpečí při odpařování vody zejména v uzavřených místnostech. Legislativa stanovuje hodnotu OAR pouze ve veřejných zdrojích a v prodávané balené vodě. Individuální zdroje nezahrnuje.

Jak radon škodí zdraví?

V roce 2009 Světová zdravotnická organizace uznala, že radon hned po kouření představuje druhou nejvýznamnější příčinu vzniku rakoviny plic.

Jaká je bezpečná koncentrace radonu?

Míra zdravotního rizika je u radonu vyjádřena stochastickými (pravděpodobnostními účinky), závislost je lineární a bezprahová. Se zvyšující se koncentrací radonu roste pravděpodobnost, že osoba onemocní rakovinou plic.
Podle Vyhlášky SÚJB 422/2016 Sb. je referenční hodnota OAR 300 Bq/m³.Hodnota OAR, při které musí bezpodmínečně vlastník budovy provést ozdravná protiradonová opatření je 3000 Bq/m³ (roční průměrná hodnota).

Stávající domy

V obytných a pobytových místnostech je referenční hodnota 300 Bq/m³. Pokud je překročena, doporučuje se v rámci její výše povést ozdravná protiradonová opatření.

Novostavby

V obytných a pobytových místnostech je referenční hodnota 300 Bq/m³. Při navrhování protiradonových opatření by mělo být usilováno o co nejnižší úroveň OAR cca 100–150 Bq/m³.

Venku

OAR dosahuje 5–10 Bq/m³. V půdním vzduchu v hloubce od 0,8 m může dosahovat hodnot od 0–400 000 Bq/m³ v závislosti na geologii.

Víte jak je na tom váš domov?

Zavolejte nám a domluvte si nejbližší volný termín měření vašeho pozemku/stavby

nebo zanechete vzkaz.

Nezávazně zjistit nejbližší volný termín:

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.